Üye ol Derslig’e Üye Ol

Derslig’e Üye Ol

Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz. HR Venue ürünümüz gereği işveren üyelerimizin, aday üyeler ile video mülakat talep etmesi üzerinesize video mülakat davetiyesi gönderebilmek adına isim, soy isimi telefon numası ve e-posta adresleriniz bizimle ilgili işveren üye tarafından paylaşılıyor. İş arama faaliyetinizde size yardımcı olabilmek adına, bir fonksiyon olarak sunduğumuz hesabınıza dosya yükleme özelliğiniz kullanarak yüklediğiniz dosyalarda bulunan bilgileri de işliyoruz.

Üye Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları SİTE’ de yer almaktadır. Yakala.co üye sözleşmesi ve kullanım koşullarında, SİTE’ de ve SİTE’ nin içeriğinde dilediği zaman tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına paribahis sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler SİTE’ de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Vatan Bilgisayar’ın tarafıma e-posta ile ticari elektronik ileti göndermesine izin veriyorum.

Parti tüzüğüne, programına ve yönetmeliklerine uymayı ₺ giriş aidatı ve ₺ yıllık üyelik aidatı ödemeyi taahhüt ediyorum. Parti üyelik kaydımın yapılmasını arz ederim. İşbu Gizlilik Politikası’ nda kullanılan “Kişisel Bilgiler” terimi sizi tanımlayabilecek isminiz, doğum tarihiniz, kimlik bilgileriniz, kredi kartı bilgileriniz, e- posta adresiniz veya posta adresiniz dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileriniz, kimlik bilgileriniz gibi bilgileri ifade etmektedir.

  • Adayın, ilana başvuru yapması esnasında, Kariyer.net sisteminden, kendisine sorulan yönlendirme sorusuna onay vererek, başvuru yapacağı ilanı yayınlamış olan firmanın başvuru sayfasına yönlendirilmesi durumunda, bu sayfada doldurduğu bilgiler ve yüklediği dosyalar, Kariyer.net sistemlerine değil, söz konusu firmanın sistemlerine işlenmekte, firmanın kendi sistemlerine kaydedilmektedir.
  • Üye, tüm hakları ‘a ait olan ve üzerinde yer alan bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, yazı, görsel, video vb.
  • Ünlü markalara ait fotoğraf makineleri, fotoğraf makinesi lensleri vehafıza kartları ile ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz.

Taraflarla paylaşılabileceğini biliyor ve kabul ediyorum. Özgeçmişin, «Kariyer.net üyesi tüm işverenler» (Açık özgeçmiş) ile paylaşılması seçildiği taktirde, aday tarafından yapılan başvuru sadece bu seçim dahilinde paylaşılacaktır. Bu durumda, aday tarafından başvuru yapılmamış ama Kariyer.internet üyesi olan işverenler, adayı sadecenet platformunda aradığı taktirde bulabileceklerdir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hakların, işlenmelere ve buna ilişkin istenen rızalara dair bilgilendirme için Aydınlatma Metni’ne bakılabilir.

Iii Kişisel Verilerin Şirketimiz Tarafından Aktarılması Ve Veri Aktarımı Gerçekleştirilen Tarafların Kategorizasyonu

Platformda üyelik oluşturma esnasında Kişisel Verileri Koruma Kanunu iznini vermemiş olan aday, üye olduktan sonra sadece eğitim, meslek ve kimlik bilgilerini kullanarak özgeçmiş oluşturabilmekte veya iş ilanına başvuru yapma esnasında, KVKK izni vermemiş olsa da kendisine eğitim ve meslek bilgisi sorulmaktadır. Bu bilgiler, Şirket’ in tabi olduğu Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği’ ne göre beş yıl saklamakla yükümlü olduğu bilgiler olduğundan dolayı istenmektedir. Adayın, ilana başvuru yapması esnasında, Kariyer.web sisteminden, kendisine sorulan yönlendirme sorusuna onay vererek, başvuru yapacağı ilanı yayınlamış olan firmanın başvuru sayfasına yönlendirilmesi durumunda, bu sayfada doldurduğu bilgiler ve yüklediği dosyalar, Kariyer.net sistemlerine değil, söz konusu firmanın sistemlerine işlenmekte, firmanın kendi sistemlerine kaydedilmektedir. Bu ilan tipine başvuru yapan adayın başvurusu üzerinde Kariyer.net’ in müdahale hakkı bulunmamaktadır. four.2.1 Her üye, sadece bir üye hesabına sahip olabilir.

Üye ol

Taraflar, diledikleri zaman sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Sözleşme’nin feshedilmesi halinde Üye’nin kişisel verileri hususunda işbu Sözleşme’nin 7.5. Maddesi kapsamında İnternet Sitesi’nden başka internet sitelerine veya dijital platformlara hyperlink verilmesi halinde, Üye söz konusu web sitelerinin kişisel verileri işleme politikalarını incelemekle yükümlüdür. Kanal D, İnternet Sitesi’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için üyenin, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir.

A Kişisel Verilerin İşlenmesine Ilişkin Amaçlar

Kvkk Aydınlatma Metni ile kampanya ve ürünler hakkında bilgi almak için e mail adresinizi ekleyebilirsiniz. E-mail adresinizi eklediğinizde kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin aydınlatma metnini okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz. İletişim iznimi geri almak istediğim takdirde, dilediğim zaman, izni verdiğim yöntemle (sms, e-posta, net sitesi ve diğer usuller) bu talebimi Aydınlı’ya iletebileceğimi biliyor ve kabul ediyorum. 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere three yıl saklanacaktır.

Iv Kişisel Verilerin Şirketimiz Tarafından İşlenmesi Usulü

İşbu üyelik sözleşmesi («Üyelik Sözleşmesi») merkezi Huzur Mah. 4B Sarıyer / İSTANBUL adresinde bulunan Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. («DP») ile Üye («Üye») arasında, Üye’nin DP’nin Websitesi’nde sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir. İşlem güvenliği bilgileriniz bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. Cezaevi öyküsü bilginiz var ise bu bilgiler tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması/yönetilmesi, sağlık hizmeti süreçlerinin yürütülmesi/denetimi/analizi/raporlanması/izlemi amacıyla işlenmektedir. İnternet Tabanlı Reklamcılık yapabilmek için, Veri Yönetim Platform’u (Data Management Platform, “DMP”) uygulamasını kullanmaktayız.

Оставить комментарий